Rakkestad må ha flere babyer og flere innflyttere! Ungdomsrådet hadde et forslag

Rakkestad ungdomsråd tok til motmæle mot rådmannen og fikk støtte fra uventet hold.