Få søkere til lærerstilling ved det aller mest populære kulturskoletilbudet

– Dette er en bra stilling i kulturskolen som flere burde ha vært interessert i, sier rektor Trond Nilsen.