Kommunen søker spillemidler til ny kulturskole: - Jeg håper vi får noe av det vi har søkt om

Rakkestad kommune søker fylkeskommunen om tilsammen 7,3 millioner i spillemidler til innhold i ny kulturskole.