Rakkestad kommune: Skoler og barnehager stenges

Koronasmitte (Covid 19) er under utvikling. Rakkestad kommune iverksetter følgende tiltak: 

DEL

Pressemelding fra Rakkestad kommune:

Oppdatering 12.03.2020 kl 13.30:

Rakkestad kommune stenger fra og med fredag 13.03.2020 ned alle skoler, barnehager, kulturskolen og NAV front og servicekontoret.

Telefontiden på servicekontoret utvides til 08.00 - 15.30.

Vi minner om vår koronatelefon 45 97 58 52 for helserelaterte spørsmål.Spørsmål fra lag, foreninger og arrangører kan gjøres til 99 69 29 91.

Les også. Har en plan B dersom skolen må stenge: - Det blir undervisning

12.03.2020

Gymsalene ved Os skole og Gamle Bergenhus skole stenges ned fra 13.3.2020.

Rakkestadhallen og Degerneshallen lukker dørene fra 13.3.2020.

Skolefritidsordningene tas ned fra 16.3.2020.

Et eget legekontor (bemannet med fastlegeressurs og annet helsepersonell) etableres for å ivareta pasienter med øvre luftveisinfeksjoner i kommunale lokaler fra 16.3.2020. Hensikten er å forhindre smitte, foreta undersøkelser og å ta prøver uten å øke smittepresset på legekontorene og andre pasienter. Egen informasjon legges ut på kommunens hjemmesider på fredag og i løpet av helgen.

Besøk til Skautun rehabiliterings- og omsorgssenter og omsorgsboliger og andre kommunale boliger i Hjembaserte tjenester og Bo- og aktivitetstjenester begrenses og finner sted bare etter nærmere avtale med aktuelle seksjoner. Fra 12.3.2020 tar Rakkestad kommune i bruk hjemmekontorer i den grad det er formålstjenlig og mulig for sine ansatte.

11.03.2020

Covid 19 er fortsatt under utvikling. Kommunens ledelse har i dag morges hatt et oppfølgende møte på pågående situasjon. I den nærmeste tiden arbeides det med følgende tiltak: Barnehage og skole utarbeider informasjonsmateriell for personell, barn og foreldre i Rakkestadbarnehagen og Rakkestadskolen for hvordan drift og annen aktivitet er tenkt lagt opp i de forskjellige faser av Covid 19 epidemien. Rakkestad kommune henstiller til at råd og veiledning som gis tas hensyn til av alle involverte. Helse og omsorg konkretiserer tiltak i aktuelle seksjoner for iverksettelse i forskjellige faser av Covid 19 epidemien – der hensikten er å legge til rette for mest mulig normal og stabil drift og aktivitet i ukene framover. Det informeres løpende om tiltakene.

Artikkeltags