Gå til sidens hovedinnhold

Rakkestad er den femte billigste kommunen i Østfold og Follo

Artikkelen er over 1 år gammel

Huseiernes bokostnadsindeks viser at kostnadene ved å eie og bo i sin egen bolig stadig øker. Fra 2018 til 2019 økte bokostnadene med 8 prosent, mens prisstigningen i samme periode var på 2,2 prosent.

For en standard enebolig summerer de gjennomsnittlige bokostnadene seg til 116.392 kroner for en husholdning. Det er 9.848 kroner mer enn året før.

For Rakkestad kommune er tallet 104 491 kroner.

Hvaler dyrest i Østfold

I Østfold og Follo ligger snittprisen på 114.654 kroner. Det er Oslo-nære Nesodden som har de høyeste bokostnadene for en enebolig på 120 kvadratmeter. Her ligger snittet på 134 985 kroner i 2019. En økning på 12,1 prosent fra 2018. På de neste plassene følger Follo-kommunene Frogn og Nordre Follo.

Av Østfoldkommunene er Hvaler dyreste kommune med en bokostnad på 120.520 kroner, en oppgang på 11,5 prosent fra 2018. Billigst i Østfold og Follo er Aremark med en bokostnad på 96 949 kroner.

Det viser tall fra Bokostnadsindeksen, en rapport skrevet av Samfunnsøkonomisk Analyse på oppdrag fra forbrukerorganisasjonen Huseierne.

– Vi har laget et verktøy på våre hjemmesider hvor du enkelt kan sjekke hvordan nettopp din kommune kommer ut, og hva du må ut med på de forskjellige postene. Du kan også sammenligne med andre kommuner, sier Elin Marie Kolstad, distriktsleder for Huseierne i Østfold og Follo. Høyeste gjennom hele perioden

Rapporten «Bokostnadsindeksen for norske husholdninger» viser utviklingen i kostnadene ved å eie og bo i sin egen bolig. Her har man tatt utgangspunkt i bokostnadene for en gjennomsnittlig husholdning i Norge, definert ved en enebolig på 120 kvm.

Bokostnadsindeksen inkluderer:

  • Eiendomsskatt
  • Kommunale gebyrer
  • Energikostnader
  • Rentekostnader
  • Forsikring

Vedlikeholdskostnader

Over hele dataperioden fra 2010 til 2019 økte bokostnadene med 18 prosent, og er i 2019 de høyeste gjennom hele perioden. Fra 2018 til 2019 økte bokostnadene med 8 prosent.

Det var en oppgang i alle kostnadselementene med unntak av energikostnadene. Klart størst var økningen i rentekostnadene, med en oppgang på 18 prosent. Hovedforklaringen på dette er økte renter, men også høyere gjeld.

Nok en gang er det Oslo som har de høyeste bokostnadene for en enebolig på 120 kvadratmeter. I hovedstaden ligger snittet på 165.266 kroner. Dette er en økning på om lag hele 12,71 prosent fra 2018 (146 624 kroner) til 2019. Den gjennomsnittlige innbygger i Norge må til sammenligning som nevnt ut med 116.392 kroner i året.

Venter nedgang før vekst

Samfunnsøkonomisk Analyse har også laget en prognose for husholdningenes bokostnader for perioden 2020-2023.

I 2021 ventes en vekst i bokostnadsindeksen på 2 prosent, 3 prosent i 2022 og 6 prosent i 2023.

Bokostnadsindeksen ventes riktignok å ha en tydelig nedgang på 12 prosent i 2020. Dette skyldes lavere rentekostnader, energikostnader og eiendomsskatt. På tross av nedgangen i bokostnadsindeksen, øker kommunale avgifter med 6 prosent, vedlike-holdskostnader med 4 prosent og forsikring med 3 prosent.

Styringsrenten ble satt ned til null prosent i mars 2020. Nedgangen i energikostnadene kommer av et kraftig fall i kraftprisene. Eiendomsskatten ble redusert i kommuner som måtte sette ned skattesatsen til maksimalt 5 promille.

– Med Bokostnadsindeksen for 2019 har vi i Huseierne vist at de myndighetsbestemte kostnadene ved å bo har økt kraftig de siste årene. Vi forventer at regjeringen, Stortinget og kommunene nå bidrar med de de kan for å bremse denne utviklingen, slik at ikke vanlige folk får enda høyere bokostnader, sier Kolstad.

Huseiernes bokostnadsindeks for Østfold og Follo

Bokostnad for enebolig på 120 kvadratmeter i kommunene i 2019. Endring fra 2018 i parentes:

Nesodden 134 985 kr (12,1 %)

Frogn 131 571 kr (3,2 %)

Nordre Follo 130 839 kr (7,1 %)

Vestby 124 167 kr (8,7 %)

Ås 121 762 kr (10,4 %)

Hvaler 120 520 kr (11,5 %)

Moss 119 479 kr (8,9 %)

Våler (Østfold) 116 922 kr (7,8 %)

Fredrikstad 115 177 kr (10,0 %)

Råde 109 396 kr (6,4 %)

Sarpsborg 108 314 kr (7,5 %)

Halden 106 167 kr (4,9 %)

Rakkestad 104 491 kr (6,0 %)

Skiptvet 104 132 kr (8,2 %)

Marker 102 489 kr (7,9 %)

Indre Østfold 101 760 kr (4,5 %)

Aremark 96 949 kr (4,1 %)

Kommentarer til denne saken