Politikerne må ta et valg. Enten må det avsettes penger til vedlikehold eller så må kjona rives

Rådmannen vil ha en avklaring fra politikerne på om de ønsker å ta vare på kjona på bygdetunet. Han forslår at det settes av penger til vedlikehold i driftsbudsjettet i år.