1. Jan Thore Karlsen – Terje Haug ............. Poeng 65,5

2. Bjørn Erik Fjeld – Ben Villy Hågensen .... « 63,1

3. Johan Sikkeland – Arild Lysaker ............. « 55,2

4. Kjell Aspestrand – Tore Bredholt ........... « 50,6

5. Unni Fjeld – Torbjørn Fjeld .................... « 50,0


Middels 50 poeng

11 par deltok