Rådmannen med harmdirrende tale: - Smitten må kraftig ned fort