Publikum vil da få høre gode, gamle slagere og flott kristen musikk fra de tre artistene, i skjønn

forening. Det er første gang Radio Øst arrangerer en slik konsert, og overskuddet vil gå til driften av

radioen.

«Vi håper på å se mange tilhørere på konserten, og både gamle og nye ansikter er hjertelig

velkommen. Dette gleder vi oss stort til!», sier daglig leder og ansvarlig redaktør Sølvi Olimb i Radio

Øst. Olimb legger til at det er plass til rundt 600 tilhørere i Zoé Kirken.

Radio Øst opplever økt trykk om dagen, noe som kan være en følge av at lokalradioer fortsatt kan

sende på FM-sambandet. Blant annet har radioen fått mange nye Radio Øst-venner den siste tiden,

altså bidragsytere som betaler inn kr. 1000,- i året som går til driften av radioen. Likevel er det store

kostnader knyttet til å sende på både FM og DAB samtidig, og konserten kan dermed gi et

kjærkomment bidrag til driften av radioen, som i år fyller 33 år.

«Konserten gir oss muligheten til å skaffe inntekter og samtidig bidra med noe nytt og kreativt», sier

Olimb.