Programmet er delvis klart - og 17. maikomiteen har fått sin leder

Innbyggerne skal få ta del i feiringen, men fra sitt eget hjem.