For første gang mottar en leder fra primærhelsetjenesten ærespris for godt lederskap.

- Jeg er veldig glad og stolt. Det er kjempebra og veldig moro at det settes fokus på ledere i primærhelsetjenesten. Tidligere har lederprisen kun gått til ledere i spesialisthelsetjenesten, sier Storeheier til Rakkestad Avis.

Overrekkelsen fant sted under Legeforeningens landsstyremøte i Ålesund på tirsdag. Det var sjuende gangen at prisen ble delt ut.

Lavt sykefravær

Storeheier har jobbet med samhandlingsreformen, og har stor tro på samhandling mellom spesialist- og primærhelsetjenesten.

- Jeg tror på dette med kombinasjonsstillinger i klinikk og ledelse. At man kan være leder og samtidig jobbe som lege. Det vil kunne gi gode helsetjenester i primærhelsetjenesten, fortsetter Storeheier, som er fastlege og leder for Rakkestad legesenter.

- Vi er et veldrevet fastlegekontor med svært lavt sykefravær, poengterer han, og trekker frem at legesenteret har et godt klima mellom selvstendig næringsdrivende leger og ansatte.

Storeheier understreker at han som leder er opptatt av å skape trygghet, tillit og motivere medarbeiderne. Målet er å gi en trygg og god helsetjeneste til alle pasientene. Derfor mener han at det er viktig med motivasjon og tillit i alle ledd i helsevesenet, også primærhelsetjenesten.

- Prisen motiverer til videre arbeid, sier Storeheier, som bor i Degernes.

Fagansvarlig ved helsehuset

Storeheier ble nominert till den prestisjefulle prisen av styret i allmennlegeforeningen. I 2012 begynte han i stillingen som fagansvarlig overlege ved Indre Østfold Medisinske kompetansesenter, Helsehuset i Indre Østfold, som dekker syv kommuner. Her var det legevakt fra tidligere, og det ble startet en samfunnsmedisinsk avdeling og en kommunal akutt døgnavdeling (KAD), som senere også tok imot kompliserte «utskrivningsklare pasienter» fra sykehuset.

I perioden frem til høsten 2016 var Storeheier pådriver for å bygge opp KAD-avdelingen og tilliten til denne avdelingen hos fastleger, i befolkningen og blant kommunene.

Kommuneoverlege

Storeheier jobber for tiden også som kommuneoverlege i seksjon medisinske tjenester i Fredrikstad kommune med ansvar for kommunal akutt døgnavdeling (KAD) og legevakt.

Han er i tillegg legevaktoverlege med ansvar for det faglige i Fredrikstad og Hvaler legevakt. Han har her gjort endringer, og jobber hardt for å styrke den allmennmedisinske kompetansen ved legevakten.

Under landsstyremøtet ble det delt ut en rekke priser til leger og forskere.