Den siste måneden har det vært flere oppslag omkring Pride, de homofiles rettigheter og deres «kamp» for å holde fram deres syn på samlivsetikken. Jeg er ikke av dem som river ned flaggene, men jeg er spørrende til hvorfor man skal flagge sin sak en hel måned. Hvorfor kan ikke dere som er homofile ha en dag som kan være flaggdag? Og hva med flagglovene som sto skrevet i RA tidligere, skal ikke de følges?

Visst skal de som ikke er heterofile også få fremme sine synspunkter på samlivet, men jeg tror at ideologien bak pride, er det få som vet noe om. Ved å si ja til Pride, er man med på å legitimere og støtte agendaen til FRI (foreningen for kjønns-og seksualitetsmangfold, ca.3.300 medlemmer). Denne interesseorganisasjonen fronter en radikal kjønnsideologi. Målet for FRI er at dette («Rosa kompetanse») skal undervises i skole og barnehage og bryte ned to-kjønnstenkningen. Med en kjønnsforståelse som er i fri flyt blir alle våre barn og barnebarn nå påtvunget et nytt, unaturlig og forvirrende livsprosjekt: Er jeg egentlig gutt? Kanskje jeg ikke er jente? Eller kanskje jeg er noe helt annet?». «For det finnes jo mange kjønn, har vi lært av Skeiv Ungdom på skolen…». For mange barn og unge kan forvirring, usikkerhet og alvorlige utfordringer med selvbilde og kjønnsidentitet bli resultatet.

Pride-ideologer jobber aktivt og målrettet for at barn og unge som sliter med å akseptere sitt biologiske kjønn, skal få pubertetsblokkere og hormonbehandling, og på sikt kjønnsoperasjoner. Slik behandling fører til sterilitet og ofte også alvorlige bivirkninger for resten av livet. Norsk lov sier at sterilisering ikke er tillatt før man har fylt 25 år, men det bryr man seg ikke om i den Pride-skapte virkeligheten. Kjønn blir nedgradert til en følelse, og et tredje kjønn skal introduseres og innføres i lovverket og barneskolemateriell.

Undervisning i Skeiv kjønnsteori er ikke et nøytralt undervisningsopplegg. Det er forkynnelse av en lære. I dag er det forbudt med kristen forkynnelse i norske skoler. Da burde det heller ikke være lov å fremme et så destruktivt syn som foreningen FRI har på etikk og seksualmoral. Det mest alvorlige med «skeiv politikk» er at det kan virke som om barn ikke kommer i første rekke i FRI-bevegelsen, voksnes behov har førsteprioritet.

Jeg ønsker å møte alle mennesker med åpenhet, respekt og vennlighet. Jeg har ikke ønske om å hindre andre i å leve slik de vil. Men jeg er kritisk til Pride - ideologien fordi den ønsker å presse sin radikale kjønnsideologi ned over hele samfunnet, inkludert barn og unge.

Vår kjærlighet og omsorg overfor barn er spesielt verdt å ivareta, fordi en god barndom varer livet ut. Jeg sympatiserer ikke med Pride og regnbueflagget. Det norske flagg derimot, symboliserer verdier som likeverd, frihet og stolthet.

Ole Jørgen Sletner,

Os i Rakkestad