Postansvarlig Jane Jensen er fornøyd med rakstingene