Sluttet etter 23 år som fysioterapeut i Rakkestad kommune: - Jeg var veldig klar for en forandring

Etter å ha flyttet rundt fra land til land over en seksårsperiode med tre små barn, fikk Kerrin Hinrichs (54) nok.  - Jeg ønsket rotfeste og søkte på jobber i Norge, og slik endte jeg i Rakkestad for 24 år siden, forteller hun.