Politisk kaos om tematur - kan gi en forbeholden støtte

Det ble et mylder av forslag og rett ut sagt kaotisk da velferdsutvalget diskuterte tematur.