I en epost til alle ansatte i Øst politidistrikt, fortalte Hasseldal i juni at han hadde utviklet et «nært vennskap» til en kvinnelig lederkollega.

Hun har nå fått permisjon, noe som påfører politidistriktet ekstrautgifter i millionklassen, skriver Politiforum, som omtalte saken først.

Hasseldal opplyste videre at de ønsket å se om dette kan «utvikle seg til noe mer».

– Politiet har klare etiske retningslinjer som blant annet beskriver forholdet mellom leder og underordnet. Disse er vi svært bevisst og har etter grundig vurdering funnet det best at en av oss tar permisjon for en periode. Etter en helhetsvurdering har vi blitt enige om at NN tar permisjon fra sin stilling som leder av felles enhet for forebygging i ett år, fra august måned, skrev politimesteren.

Romerikes Blad er kjent med innholdet i e-posten

Ifølge politidistriktet er hun utlånt til Politihøgskolen (PHS) i ett år, «med full arbeidsplikt», mens det er lyst ut et vikariat for stillingen hennes.

Øst politidistrikt vil både dekke lønnen hos PHS og lønnen til vikaren. Politiforum skriver at de er kjent med at det har vakt sterke reaksjoner at politidistriktet på denne måten blir påført en ekstrakostnad i millionklassen.

I en SMS til Politiforum skriver kvinnen at hun har full tillit til at HR-avdelingen i Øst politidistrikt har håndtert hennes permisjonssøknad i tråd med gjeldende retningslinjer og praksis.

Politidirektør Benedicte Bjørnland kommenterer fredag saken slik overfor VG :

– Vårt budskap har vært at det er uaktuelt at de to lederne arbeider sammen så lenge de har en nær relasjon.