MYSEN: Adolfsen er egentlig Askim-gutt, men har bodd i Mysen de siste 15 årene. Foran årets valg er han listetopp for Liberalistene i fylket.

– Jeg har ikke noe tro på at jeg havner på Stortinget, men jeg ser den fremgangen vi har hatt på få år. Nå har vi medlemmer i alle fylker, og har spredt oss uten å ha penger til noen store kampanjer, sier Adolfsen.

Liberalistene er, som navnet tilsier, et parti som bygger på liberalismen. Ifølge partiets nettsider går dette i korte trekk ut på «at du eier ditt eget liv og at statens eneste oppgave er å beskytte din rett til ditt eget liv, inntekt og eiendom.».

Liberalistene ønsker derfor at staten blander seg minst mulig inn i folks liv. Dette betyr blant annet minst mulig skatter, og en avvikling av velferdsstaten. Partiet har klokkertro på de frie markedskreftene.

Ifølge Adolfsen er Liberalistene enkle å forholde seg til, siden partiet er så tydelig på hvilken filosofi det følger.

– En stemme til oss er en stemme på deg selv. Vi er det eneste partiet som setter individet i forsetet. Alle de andre er kollektivister, sier Adolfsen.

Vil ikke ha tvangssammenslåing

Filosofien er også avgjørende for hvordan han svarer på Smaalenenes' valgspørsmål:

– I hvilken grad er det behov for flere kommunesammenslåinger i Indre Østfold? Vil du eventuelt jobbe for å få omgjort vedtaket om sammenslåing?

– Vedtaket er greit nok, så lenge det er frivillig, men tvang er vi imot. Spydeberg skulle ikke ha vært tvunget med.

– Hvordan vil du eventuelt jobbe for å tilrettelegge for å gjenåpne Rygge? Vil dere fjerne flyseteavgiften?

– Vi vil fjerne avgiften. Vi vil legge til rette for at næringslivet finner det interessant å åpne igjen ved å fjerne avgifter, skatter og reguleringer som er til hinder.

– Bør det åpnes for jakt på ulv i Indre Østfold?

– Vi tar ikke stilling til det, men det må være lov å forsvare eiendommen sin hvis ulven kommer inn på eiendommen.

– Bør det tas imot færre eller flere flyktninger til Østfold? Hvor mange?

– Vi setter ikke tall på det, men er for fri innvandring så lenge folk greier seg selv og staten ikke skal betale.

– Landbruket er vanlig næringsdrivende

– Vil du ha flere store gårdsbruk eller bør det heller gis mer støtte til de små?

– Vi er imot støtte. Landbruket er vanlige næringsdrivende. Hvis de ikke kan klare selv, har de ikke livets rett.

– Bør eiendomsskatten fjernes? I så fall – hvordan skal inntektene kompenseres?

– Ja. Kommunene må leve etter hvor mye penger som er i pungen, som alle andre.

– Bør kapasiteten på Østre linje økes? I så fall, hvordan skal dette gjøres?

– Vi vil privatisere jernbanen. Da kan firmaene selv finne ut hva som er lønnsomt.

– Bør fraværsregelen bestå eller fjernes?

– Den innebærer en stor porsjon tvang, og bør fjernes.

– Hvordan vil du legge til rette for flere arbeidsplasser i Indre Østfold?

– I første omgang vil vi øke produktiviteten ved å halvere arbeidsgiveravgiften i denne perioden, før den senere fjernes helt.

– Hvilket tiltak mener du er viktigst for å redusere klimautslipp i Østfold?

– Vårt syn er at en grønn linje skal være frivillig, ikke gjennom tvang eller straff.

Vil privatisere veier

– Bør det etableres flere vindmølleparker i Indre Østfold?

– Ja, dersom det lar seg gjøre.

– Hva vil du gjøre for å bedre tverrforbindelsene i Østfold. Hvilken tverrforbindelse i Indre Østfold bør prioriteres – rv22 Trøgstad–Rakkestad, fv120 Hobøl-Moss eller fv114/115, Trøgstad-Sarpsborg?

– Vi ønsker å privatisere veiene også. Da er det opp til private å bygge og drive veien mot bompenger. Da betaler vi ikke veiavgift, men betaler i stedet for bruken. I et slikt tilfelle må også eierne av veien bygge ut og legge best mulig til rette for å konkurrere om bilistene.

– Er du for eller mot kutt i barnetrygden til familier med høye inntekter?

– Vi er mot barnetrygden.

– Hva vil du gjøre for å redusere barnefattigdommen i Østfold der vel 14 prosent av ungene kommer fra familier med lav inntekt?

– La folk beholde lønna si. Da har du kvittet deg med barnefattigdom.

– Men selv et samfunn som det dere skisserer, vil aldri få full sysselsetting? Noen faller alltid utenfor. Hva vil du gjøre med dem?

– Vi vil legge til rette for å ta vare på slike mennesker gjennom den empatien som finnes i samfunnet. Vi ser det allerede i frivilligheten i dag, sier Adolfsen.