ASKIM: Om Helsepartiet i Østfold får makt etter stortingsvalget, vil partiet innføre akuttberedskap for indre østfoldingene på helsehuset i Askim. Staten skal betale denne regningen.

– I hvilken grad er det behov for flere kommunesammenslåinger i Indre Østfold? Vil du eventuelt jobbe for å få omgjort vedtaket om sammenslåing?

– Det er for mange kommuner i Østfold. Vil ha færre.

– Hvordan vil du eventuelt jobbe for å tilrettelegge for å gjenåpne Rygge? Vil dere fjerne flyseteavgiften?

– Vil åpne Rygge igjen.

– Bør det åpnes for jakt på ulv i Indre Østfold?

– Nei.

– Bør det tas imot færre eller flere flyktninger til Østfold? Hvor mange?

– Helsepartiets standpunkt er at vi skal hjelpe folk der det er behov.

– Vil du ha flere store gårdsbruk eller bør det heller gis mer støtte til de små?

– Flere store.

– Bør eiendomsskatten fjernes? I så fall – hvordan skal inntektene kompenseres?

– Eiendomsskatten bør fjernes. Folk skal ikke behøve å betale skatt for å bo.

– Bør kapasiteten på Østre linje økes? I så fall, hvordan skal dette gjøres?

– Ja, men bør behovsprøves.

– Bør fraværsregelen bestå eller fjernes?

– Beholdes.

– Hvordan vil du legge til rette for flere arbeidsplasser i Indre Østfold?

– Ved å få frem flere gründere og legge til rette for at kommunene skal få større frihet når bedrifter vil satse i kommunen.

– Hvilket tiltak mener du er viktigst for å redusere klimautslipp i Østfold?

– Er det så mye?

– Bør det etableres flere vindmølleparker i Indre Østfold?

– Det må først og fremst ta hensyn til folk som bor i området.

– Hva vil du gjøre for å bedre tverrforbindelsene i Østfold. Hvilken tverrforbindelse i Indre Østfold bør prioriteres – rv22 Trøgstad–Rakkestad, fv120 Hobøl-Moss eller fv114/115, Trøgstad-Sarpsborg?

– Vil prioritere veistrekningen over Trøsken fra Indre Østfold til sykehuset på Kalnes, når vi bare har ett sykehuset her i fylket. Egentlig så vil vi i Helsepartiet ha sykehus de større byene i Norge, og innføre akuttberedskap i Indre Østfold igjen, gjerne på Helsehuset. Men det er staten som skal betale denne regningen for akuttberedskapen til befolkningen i Indre Østfold.

– Er du for eller mot kutt i barnetrygden til familier med høye inntekter?

– Jeg synes ikke at millionærer skal motta barnetrygd. Den bør behovsprøves, slik at de som virkelig trenger barnetrygd får det.

– Hva vil du gjøre for å redusere barnefattigdommen i Østfold, der vel 14 prosent av ungene kommer fra familier med lav inntekt?

– Noe bør gjøres. Partiet vurderer saken.

FAKTA:

  • Fylkesleder Kåre Ohnstad (62) fra Askim, men flyttet til Sarpsborg for 10 år siden.
  • Er utdannet bygningsingeniør, men ble trygdet etter en arbeidsulykke. Jobber nå delvis som takstmann.
  • Hobby: Spiller golf, driver med helsesport og går daglige turer med hunden.
  • Meldte seg inn i Helsepartiet da det ble opprettet i vinter.