Vi må ikke glemme de unge som blir boende her i bygda!

Av