Meningsmålingene er gode, og Senterpartiet ligger godt an til å kapre ett av mandatene i Østfold til sin førstekandidat Ole André Myhrvold. I helgen var det landsmøte for partiet og til stede var Karoline Fjeldstad fra Rakkestad.

– Valgkampen har begynt, vi trenger er ny regjering sier en engasjert Karoline Fjeldstad.

– Sp har en klar tale mot sentralisering og kampen for nærhet til tjenester og beslutninger. SP er et klart alternativ til regjeringens politikk, sier Ole Andre Myhrvold i en pressemelding etter landsmøtet.

Omkamp om Viken

Dersom Myhrvold kommer på Stortinget til høsten vil han ha omkamp om regionreformen der Østfold blir tvunget sammen med Buskerud og Akershus til region Viken.

– Dette er en upraktisk og ulogisk sammenslåing. Det vil gi mer sentralisering og byråkrati. Vi skal ta Østfold på alvor, og utvikle fylket vårt videre med tjenestene nær folk, mener førstekandidaten.

– Holdt folk for narr

– Vi kan ikke sitte og se på at både byene og landkommunene i Østfold blir uten politiberedskap store deler av døgnet, sier stortingskandidaten.

Marker, Rømskog, Aremark, Rakkestad og Halden kommuner har sendt en formell klage til Politidirektoratet om politireformen, hvor de påpeker store mangler ved politidekningen på grenseovergangene.

– Regjeringspartiene har holdt folk for narr. De later som at politireformen skal gi mer operativ aktivitet og tilstedeværelse. I stedet har de bevilget store budsjettøkninger i Politidirektoratet, fortsetter Myhrvold i pressemeldingen.

Senterpartiet i Østfold var sist representert på Stortinget i 1997. Om oppslutningen i valget blir som i de meningsmålingene vil trolig Myhrvold være inne på Stortinget fra høsten av. Myhrvold har vært ordfører i Trøgstad siden 2011. Han har bakgrunn som journalist og informasjonsmedarbeider, og er i permisjon fra stilling som næringspolitisk sjef i Coop Norge.

Østfold Senterparti deltar på landsmøtet med en delegasjon på 14 representanter fra hele fylket.

Slagsvold Vedum gjenvalgt

Trygve Slagsvold Vedum ble i helgen gjenvalgt som leder i Senterpartiet på Senterpartiets landsmøte i Trondheim.

Vedum er født i 1978, bosatt i Stange i Hedmark og har fra 2014 vært leder i Senterpartiet. Trygve Slagsvold Vedum har vært stortingsrepresentant for Hedmark siden 2005 og innehar også førsteplassen for Senterpartiet på årets stortingsvalgliste for Hedmark. Vedum var landbruks- og matminister fra 2012 til 2013 og har tidligere vært leder i Senterungdommen.

Ola Borten Moe ble gjenvalgt som Sp-nestleder.