Vil tilby nye leiligheter med uteområde til arbeiderne - møter motstand fra kommunen

Rakkestad kommune har tidligere godkjent bedriften å huse arbeidere i midlertidige containerboliger inne i et produksjonslokale. Å tilby splitter nye leiligheter med uteområdet, får de derimot ikke lov til dersom rådmannen får sin vilje.