Klar for valgets kvaler

DUELL: Ordfører John Thune gratulerte Norgesmester i baneskyting, Eileen Torp, på Kvernhusdalen skytebane onsdag.

DUELL: Ordfører John Thune gratulerte Norgesmester i baneskyting, Eileen Torp, på Kvernhusdalen skytebane onsdag. Foto:

Av
Artikkelen er over 11 år gammel

Etter åtte år som ordfører er John Thune er igjen klar for å ta opp kampen om stemmene.

DEL

Mandag er skjebnesdagen for bygdas polikere, og da ikke minst for nåværende ordfører John Thune, som har muligheten til å skrive seg ytterligere inn i bygdehistorien med fire nye år som bygdas overhode.

Ønsker å følge opp
20 år gammel meldte odelsgutten John Thune seg aktivt innenfor polikken og KrF, lite visste han da at han kom til å få en lang ordførerkarrierer. For i 1999 tok han over vervet etter daværende ordfører, Erik Kultorp, og etter fireårsperioden hadde både Thune og partiet fortsatt folkets stemmer i ryggen, og ble gjenvalgt i ytterligere fire år.

I dag, etter åtte år som bygdas mest profilerte person, har han ikke latt seg avskrekke, og krysser fingrene for fire nye år som bygdas overhode.

- Selv om ordførerjobben er et tidskrevende verv, har jeg blitt veldig glad i jobben og utfordringene som følger med. Åtte år med erfaring og hardt arbeid i vervet, har også ført til flere prosjekter og planer jeg ønsker å kunne få flere år til å gjennomføre og følge opp. Men uansett hvem som kommer med i kommunestyret, så er det mange dyktige mennesker som jeg ikke er i tvil om kommer til å bidra med sitt. At vi kjemper om posisjoner i en valgkamp er en ting, men i et lite samfunn som Rakkestad er samarbeid det viktigste, og at dette samarbeidet gjør sitt for å gjøre bygda vi bor i enda bedre, sier han.

Utbyggingen av Rudskogen
Som opprinnelig landbruksbonde, har Thune som ordfører vært opptatt av å bevare bygdas landsbysjarm. Men ordføreren har også vært opptatt av å utvikle vår landbrukskommune med et godt næringsliv. Hjertesakene han har opparbeidet seg gjennom sine åtte år som ordfører, er dermed av et litt ubondsk slag.

- Utbyggingen av det nasjonale motorsportanlegget på Rudskogen og etableringen av bredbånd i bygda, har vært de to sakene jeg har brukt desidert mest tid på. Spesielt Rudskogen har vært et langvarig og tidskrevende prosjekt, som blant annet på grunn av regjeringsskiftet krevde sitt av oss i styret, sier han.

Arbeidet lagt ned i utbyggingen av motorsportanlegget og industriparken på Rudskogen, er mye av pådriveren bak hans ønske om å fortsette i ordførerposisjonen.

- Dette er to veldig spennende prosjekter jeg har et stort ønske om å følge opp videre, sier han.

Næring til bygda
Næringslivet har med andre ord stått i fokus innenfor kommunens vegger. Ved siden av utbyggingen av både Åstorp Flyplass og Rudskogen Motorsenter, har det blitt solgt hele ni tomter på industrifeltet dedikert Rakkestadbedrifter med ønske om utbygging.

- Det har skjedd enormt mye innen næringslivet i bygda siden årtusenskiftet frem til i dag. På industrifeltet har vi fått flere nye bedrifter, som Østfold Energi, Sørlie Scan, AquaFence og Metacon. I tillegg har det blitt utbygging av Ruud Møbler, samt jobbet med å få Blom Geomatrics til å distribuere sin drift fra Åstorp, sier Thune. Sistnevnte er Europas største kartleggingsfirma, som selv har et ønske om å flytte de aktive flygernes base Rakkestad.

Landbrukskommune med muligheter
For i tillegg til å bevare landsbysjarmen, har ordføreren lagt ned mye arbeid i å gi bøndene de samme mulighetene som de som bor i større tettsteder. Tilretteleggingen av bredbånd og fiberanlegg i bygda er et eksempel på dette arbeidet.

- Vi har hatt en dialog med Hafslund, hvor vi lenge har forsøkt å overbevise dem om å legge fiberanlegg til bygda. Å legge dette til en landbrukskommune som Rakkestad, er et krevende arbeid de i utgangspunktet ikke var alt for positive til. Etter mye fram og tilbake, har de den siste tiden kommet på gli, og nå er vi allerede i planleggingsfasen av utbyggingen, forteller Thune. Utbyggingen starter allerede rundt januartider neste år, med et løfte om at samtlige av bygdas innbyggere skal få tilgang til internett via fiber. Noen få områder vil grunnet bebyggelsen måtte nøye seg med trådløst.

Minsket med 6.500 tonn co2
Miljøet har lenge vært på dagsorden både i vårt langstrakte land og i resten av verden, og som statsministeren selv sa sist uke ”Rakkestad er et prakteksemplar”. Østfolds Energis anlegg har alene minsket co2-utslippene i bygda med hele 6.500 tonn årlig.

- Østfold Energis forbrenninganlegg sparer oss for flere tusen tonn co2-utslipp fra olje. Vi har tatt tak i det faktum at den gamle Bergenhusskolen var den kommunale bygningen med desidert størst oljeforbruk, i tillegg til at vi har gjort tiltak ved ungdomsskolen og rådhuset som sparer oss for 330.000 kilowatt strøm i året. Nå er vi i planleggingsfasen av å tilrettelegge for fjernvarme ved både ungdomsskolen, Skautun og den nye idrettshallen. Selv om det selvfølgelig er mye mer vi burde og kunne gjort på miljøsiden i Rakkestad, har vi tatt tak i mye og gjort flere positive tiltak for å bidra til en bedre miljøpolitikk, sier han.

Rensing av Rakkestadelva
Som del av kommunens miljøpolitikk inngår også en vannplan.

- Vannplanen går ut på at vi skal oppfylle EUs vanndirektiv i Rakkestad, noe som medfører at vi nå har påbegynt rensing av Rakkestadelva. Vi har fått god kontroll og oversikt over det kommunale renseanlegget, men har fortsatt flere private utslipp, som avrenning fra landbruket, som vi bør ta tak i. Dette er en stor oppgave, som vi, hvis vi får sjansen, ønsker å jobbe med fremover, sier han.

Fokus på barn og unge
Men det er ikke bare det biologiske miljøet som har blitt satt i fokus, også de sosiale miljøene, som skole og omsorg har blitt viet oppmerksomhet, og Thune har etterlyst en kommune der alt ligger til rette for enkeltmennesket.

- Fokus på å gi barn og ungdom et godt læringsmiljøet er veldig viktig. Dette har resultert i at vi blant annet har prioriert å bygge ut Os skolen og den nye Bergenhusskolen, som er to prosjekter som definitivt har vært med på å løfte Rakkestad. Men det er også viktig å ha fokus på de svakerestilte i samfunnet, og tilby dem en kommune de kan trives i. Dette håper og tror vi at vi har bidratt til, ved å sørge for at Skautun har utbygd, samt at vi har fått nye PU-boliger og psykiatriboliger, sier han.

Hyggelige aspekter
Næringsliv, skole, miljø, helse og omsorg: Mange aspekter som er med på å prege en ordførers hverdag. Men jobben innebærer ikke bare papirarbeid, møter og kontrakter, også jubileer, gratulasjoner, kaker og kaffe, i alt å møte befolkningen og stemmerne, er en stor del av jobben til en ordfører.

- Gratulasjoner og jubileer er de hyggeligste aspektene ved jobben min. Å møte så mange ulike og hyggelige mennesker, som hver og en er med på å berike mine arbeidsdager, sier han. Å ta i mot kongelige og andre nasjonale storheter, er også et særegent oppdrag som følger med ordførerjobben.

- Bruk stemmeretten
Å være i sentrum for oppmerksomhet, og ha rakstingenes kritisk øyesmed med seg i hvert trekk han gjør, ser Thune med andre ord ikke som noe negativt.

- Nå håper jeg selvfølgelig på flere år som ordfører. Vi har gjennom våre åtte år i styret, bidratt til å gjøre Rakkestad til en trygg og god kommune å bo i, og har fortsatt flere prosjekter vi ønsker å fullføre for å gjøre ting enda bedre, sier han.

Om forandring fryder, eller ei, er opp til velgerne selv, og mandag telles stemmene opp nok en gang.

- I allefall, bruk din stemmerett og vær med på å gjøre Rakkestad til den kommunen du ønsker at den skal være, avslutter han.

Artikkeltags