– Trygg på at vi skal komme i pluss i år

LANDER ØKONOMIEN: Rådmann Alf Thode Skog er overbevist om at Rakkestad kommune skal lande økonomien i 2017.

LANDER ØKONOMIEN: Rådmann Alf Thode Skog er overbevist om at Rakkestad kommune skal lande økonomien i 2017.

Det sier rådmann Alf Thode Skog, som ikke er bekymret for at Rakkestad kommune skal nå årets budsjett.

DEL

– Det ser ut som at vi lander økonomien i 2017, og også kommer ut av det med et lite overskudd. Noe av årsaken til dette, er at hjembaserte tjenester går litt i pluss. Disse pengene ønsker vi å bruke på et prosjekt om hverdagsmestring og hverdagsrehabilitering, som går ut på å legge til rette for at de eldre skal kunne bo hjemme og i omsorgsboligen så lenge som mulig, sier rådmann Skog til formannskapet onsdag formiddag.

Kommuneøkonomien har svingt litt de siste årene, noe rådmannen forklarer med to forhold.

– Det er de innbyggerne som faller utenfor samfunnet og som er avhengig av kommunale botilbud, også er det flyktningene. Dette er grupper som krever mye av kommunen, sier rådmannen, som likevel understreker at politikerne aldri må være redde for å sette seg høye mål for kommunen de bor i.

– Vi må ikke resignere fordi økonomien setter begrensninger. Vi må sette oss mål og gjennomføre investeringer. Noen ganger oppnår vi målene, andre ganger ikke, understreker han.

Skog forteller videre at Rakkestad kommune har hatt en anbudsrunde på forsikring i året som har gått, en anbudsrunde som viste seg å gi en god økonomisk fordel. Neste år planlegger de en anbudsrunde på banker.

Artikkeltags