(Moss Avis)

Det ble ikke godt nok for miljø og rettferdighet i regjering denne omgangen. Da skal vi få gjennomslag for Østfoldsakene i åpne kamper fra Stortinget i stedet.

SV har vært tydelige hele veien. Vårt mål er en ny, rødgrønn regjering. Men det er politikken som avgjør om vi går inn, ikke posisjonene. Taburetter er ikke noe mål i seg selv, regjeringsdeltakelse for oss er et mål for å oppnå forandring. En ny regjering må stå for en kraftfull nok politikk for rettferdig fordeling, klimahandling og natur. På Hurdalssjøen hotell ble det helt tydelig. De andre partiene ville ikke være med på en kraftig nok kursendring fra høyreregjeringa for å få ned forskjellene og klimautslippene. Da ble det brudd.

Med de avklaringene på viktige fordelings- og miljøspørsmål som Ap og Sp ville låse allerede før det var forhandlinger om helhet, så ble det åpenbart. SV kan få til en bedre politikk for våre velgere i opposisjon enn ved å delta i regjering på de premissene som er avklart i sonderingene. Det er veldig skuffende. Men det betyr ikke at kampen er over. Tvert imot.

SV har en mange tiårs tradisjon med å kjempe igjennom viktige gjennomslag fra opposisjon på Stortinget. Vi fikk gjort slutt på underreguleringen av pensjonene fra opposisjon i fjor. Rett til barnehageplass og kravet om full barnehagedekning hamret vi igjennom fra opposisjon før vi gikk i den første rødgrønne regjeringa. Dette kan vi.

Nå er SV dessuten i en nøkkelrolle på Stortinget. Det finnes ingen politisk fornuftig vei til flertall for denne regjeringen utenom oss. De må telle til 85 representanter for å igjennom for eksempel statsbudsjettet. Da vil det være veldig oppsiktsvekkende om Jonas Gahr Støre skulle samarbeide med høyresiden for å få flertall.

SV skal derfor gi maksimal uttelling for alle dere som stemte på. I stedet for å måtte ta kampene i lukka rom i regjering med partier som ikke ville gå langt for klima og rettferdighet, så kan vi ta kampene i det åpne. Jobbe sammen med miljøbevegelse, fagbevegelse og andre for å sette press på regjeringen. Bygge allianser i og utenfor Stortinget.

SV fikk inn over 100 forslag fra vanlige folk og organisasjoner i Østfold om hva vi skal kjempe for på Stortinget. Østfold SVs medlemmer pekte ut de 10 viktigste i vårt Østfoldprogram. De ti sakene, og mye mer, skal jeg bruke SVs nøkkelrolle til å få gjennomslag for. Å få bygd ut jernbanen med dobbeltspor gjennom hele fylket og gjenåpne for togtrafikk mellom Sarpsborg og Mysen/Rakkestad. Å få en grønn og aktiv statlig industripolitikk som bygger flere arbeidsplasser for framtida i Østfold. Å få ned barnefattigdommen i Østfold gjennom økt barnetrygd og gratis SFO.

Jeg gleder meg til å dra i land viktige gjennomslag for Østfold fra opposisjon. Og dersom Ap og Sp er villige til å starte med blanke ark, så er vi klare for å prøve igjen. Det er bare å slå på tråden.