Politikerne var ikke informert om leieavtalen på 40 år

ETTERLYSTE INFORMASJON: Rakkestad kommune er i ferd med å signere en langtidsavtale med DNT Indre Østfold om Frøne. Politikerne var positive til avtalen, men ønsket at administrasjonen hadde orientert politikerne om prosessen.

ETTERLYSTE INFORMASJON: Rakkestad kommune er i ferd med å signere en langtidsavtale med DNT Indre Østfold om Frøne. Politikerne var positive til avtalen, men ønsket at administrasjonen hadde orientert politikerne om prosessen. Foto:

Rakkestad skal snart få sin aller første DNT-hytte. Først må DNT Indre Østfold signere langtidsavtalen på 40 år, en avtale politikerne ble orientert om først på formannskapsmøtet forrige uke.

DEL

Det var politikerne selv som ønsket å få en orientering rundt utleien av Frøne, en utleie som ikke har vært oppe til politisk behandling. Rakkestad Avis har tidligere skrevet om DNT Indre Østfolds planer om å pusse opp bygningene og etablere bygdas første DNT-hytte.

– Dette er en prosess som startet opp i forrige politiske periode, og det ble forhandlet fram en avtale på så vidt jeg vet 10 år for å stille eiendommen til disposisjon for allmenn interesse, sier rådmann Alf Thode Skog. Han blir senere korrigert av skogbrukssjef Knut Østby, som forteller at leieavtalen er på 40 år.

Savnet informasjon

At Rakkestad kommune er i ferd med å inngå en leieavtale uten å informere politikerne, forklarer rådmann Skog med at det under forrige politiske periode ikke var fokus på at dette skulle informeres om.

– Det er årsaken til at saken har gått som den har gått uten at vi har opplyst om at prosessen pågår, sier han, og legger til at han ser verdien av at politikerne er informert om lignende saker.

Peder Harlem (Sp) tok til orde for at politikerne blir involvert i lignende prosesser framover.

– Jeg synes det er veldig fint at DNT skal bruke Frøne. Jeg ble overrasket over at leieavtalen var så lang som 40 år, men har forståelse for det også. Det kan være et signal fra det politiske at det er veldig greit å legitimere og orientere det politiske underveis, slik at vi har muligheten til å drøfte avgjørelsene som blir tatt. Det håper jeg vi kan gjøre framover, sier han, og uttrykker et ønske om at teknikkutvalget blir engasjert.

– Det er mange prosjekter som Knut Østby har jobbet med som Gryteland, Suteren, Haugstad og Vanntårnstien. Det er veldig populært og det finnes offentlige penger til dette, som administrasjonen har vært flinke til å søke om. Jeg ønsker at vi engasjerer spesielt teknikkutvalget i fremtidige strategier og planer, sier han.

Av historisk verdi

Skogbrukssjef Knut Østby var til stede under formannskapsmøtet og orienterte om planene rundt Frøne.

– Det er en avtale som strekker seg over 40 år med en årlig leie på 1 krone. DNT Indre Østfold skal søke om midler og har planer om å bruke rundt 5-600.000 kroner på å pusse opp stedet. Frøne er av historisk verdi og oppussingen skal ikke forringe denne verdien. Dersom Rakkestad kommune trekker seg fra avtalen må kommunen erstatte beløpet som DNT Indre Østfold har bidratt med, sier han, og legger til at Frøne er et statlig sikret fritidsområde.

– Det vil det være uavhengig av hvem som eier det. Hele området er tilrettelagt for allmennhetens friluftsliv, og alt som skjer må godkjennes av Miljødirektoratet, sier han.

Gunnar Line (Sp) stilte spørsmål om leieavtalen også innbefattet dyrket jord.

– Leieavtalen gjelder kun tunet og bygningene som ligger der, jorda er bortleid til Steen Finnestad og det vil det ikke bli noen forandring på. DNT Indre Østfold bygger for tiden en sti for rullestolbrukere til Frønesjøen, og har planer om å legge huset til rette for rullestolbruk. Det kan bli en liten nøtt med tanke på at det ikke skal forringe den historiske verdien, men det finner de helt sikkert en løsning på, sier Østby.

Knut-Magne Bjørnstad (Ap) tok også ordet i saken, som han beskrev som en utelukkende gladsak.

– Det er stor aktivitet i fjella og stiene blir slitte. DNT Indre Østfold legger ned en stor innsats og det er bare å takke for at de tar på seg denne oppgaven. Det kommer til å bli en berikelse for Rakkestad, sier han.

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken