Politiet skjerper håndhevingen av koronareglene – I noen tilfeller kan det være aktuelt med fengselsstraff

Politiet har nå fått i oppdrag å prioritere kontroll og sanksjonering av brudd på smittevernreglene.