Politiet mistenker at to brannmenn står bak trusler mot kollega – begge er suspendert fra jobbene sine

Politi slo til da at skriftprøveanalysen blant ansatte i Indre Østfold brann og redning, var klar.