Sjåføren stakk fra stedet etter å ha kjørt på et rådyr mellom Lundskrysset og Orderudsvingen søndag kveld. Like ved det døde rådyret, lå bilens kjennetegn.

- Sjåføren kan regne med en anmeldelse for å ha forlatt dyret på den måten, understreker lensmann i Rakkestad lensmannskontor, Svein Midtskog.

Noen andre kom til etter påkjørselen og meldte i fra til Jan Lie i viltnemda, som kunne konstatere at rådyret var dødt. Han forteller at det dessverre ikke er uvanlig at folk stikker fra en påkjørsel.

- Det skjer ofte, og det kan være at det er folk som ikke kommer herfra eller som ikke vet hva de skal gjøre, sier han, som naturligvis avslutter med en oppfordring om å melde i fra til viltnemd eller politi dersom du kjører på et vilt.

Vegtrafikkloven er klinkende klar på at alle bilførere som kjører på vilt, har en plikt til å varsle myndighetene om dette.