Tradisjonen tro hadde Høitomts venner invitert elever fra Kirkeng skole til potetplukking på den veldrevne husmannsplassen dypt inn i Østbygdas skoger. Flittige elever sørget for å få grøden opp fra jorda. Etterpå ble de servert pølser i lomper, muffins og saft.

Elevene fikk også hoppe i høyet og gå på stylter.

Med hjem fikk alle elever en pose poteter hver. I tillegg ble Kirkeng skole begunstiget med et potetlass de kan bruke til et formål.