Planene her kan endelig realiseres - dette skal de gjøre

Med de siste pengene på plass kan kommunen tilrettelegge for at flere mennesker kan få glede av Frønesjøen friluftsområdet.