Pangstart for denne aktiviteten i høstferien

Mange barn kastet seg ut i jakten.