Rakkestadmann kjørte på rådyr – ga lange køer på E18