På plass etter brannen: - Vi var helt avhengige av dette nå

– Vi var helt avhengig av å få på plass en ny korntørke.