Østfold Traktor utmerker seg på dette området – fikk gjev pris

Det er ikke nødvendigvis den yngre generasjonen som først kaster seg over ny teknologi på gården.