Ordføreren: - Jeg henstiller alle til å stille opp for hverandre, hjelpe hverandre og vise raushet

BREV FRA ORDFØREREN: Ordfører Karoline Fjeldstad oppfordrer alle til å hjelpe hverandre i sitt brev til kommunens ansatte og innbyggere.

BREV FRA ORDFØREREN: Ordfører Karoline Fjeldstad oppfordrer alle til å hjelpe hverandre i sitt brev til kommunens ansatte og innbyggere. Foto:

Ordfører Karoline Fjeldstad i et brev til kommunens ansatte og innbyggere.

DEL

Vi står i en krevende og alvorlig situasjon som krever mye av hver enkelt av oss. Det er innført tiltak som endrer dagliglivet vårt, og som skaper utfordringer for veldig mange. Stengte skoler og fritidstilbud påvirker barnas hverdag og trygghet. Flere bedrifter må stenge. Mange synes det er tungt at de ikke kan besøke sine kjære på sykehjemmet, eller være sammen på fritidsaktiviteter.

Tiltakene som er innført er nødvendige. Vi må alle gjøre det vi kan for å redusere potensiell smittefare.

Jeg henstiller alle til å stille opp for hverandre, hjelpe hverandre og vise raushet. Vi som bor i Rakkestad er godt vant til å mobilisere dugnadsinnsats for fellesskapet. Nå må vi bruke all den erfaringen vi har på en helt ny måte. Ha dialog med hverandre på telefon og sosiale medier. Rekk ut en hånd til hverandre, del på barnepass og hjelp hverandre med daglige gjøremål. Mange av oss er i jobb, og det er mange som trenger hverandre for å få kabalen til å gå opp.

Følg med på kommunens hjemmesider og kommunens Facebook-sider. Det kommer kontinuerlig informasjon og råd om hvordan vi skal opptre i denne situasjonen. Blant annet hvordan vi skal bidra til at barna våre opplever trygghet selv om samfunnet rundt oss er i beredskap.

Jeg vil rette en spesiell takk til de ansatte i kommunen. Nå settes vi på nye prøver. Vi skal levere nødvendige tjenester til våre innbyggere selv om rammeverket er helt endret. Det krever fleksible og løsningsorienterte medarbeidere. Det har vi her i Rakkestad. Jeg er imponert over den omstillingsevnen og mobiliseringen vi har sett de siste dagene. Jeg er trygg på at våre innbyggere blir ivaretatt på en god måte.

Jeg er tilgjengelig hele veien når dere innbyggerne har noe på hjertet. Bare ta kontakt.

Artikkeltags