Ønsket lik takvinkel på garasjen og huset – måtte søke dispensasjon

En boligeier ønsket samme takvinkel på dobbeltgarasjen som på huset. Problemet var at garasjen da ble høyere enn det som er tillat. Tiltakshaver mener kommunens reguleringsplan ikke er god nok.