Ønsker mer politisk innflytelse: – I prosessene ligger det mye makt

Espen Storeheier (H) sitt forslag om å få større innflytelse over kommunens prosesser ble godt mottatt.