Ønsker å hjelpe bedrifter til å vinne anbud

I kommunen ser man at det kan glippe på det rent tekniske i søknadsskrivingen for en del lokale bedrifter. Det ønsker man å gjøre noe med.