Ønsker å bygge ut en gammel hytte ved Steinsvannet, men fylkesmannen vil beskytte strandsonen

Hytteeieren ønsker å bygge på den gamle hytta, som ligger åtte meter fra Steinsvannet. En utbygging som kan føre til økt privatisering og nedbygging av strandsonen mener Fylkesmannen i Oslo og Viken.