Ole Harald har kartlagt status for bredbånd i Rakkestad, her er det han har kommet fram til så langt

– Kartleggingen viser svært varierende mobildekning i alle områder og dette kjennetegner teknologien.