– At mennesker blir utsatt for vold og seksuelle overgrep angår oss alle. Vold og seksuelle overgrep er straffbare handlinger og utgjør et folkehelseproblem. De fleste volds- og seksuelle overgrepssaker som anmeldes skjer i nære relasjoner, men det er mørketall, sier Katharina Ilona Olaj, som er prosjektleder BTI (Bedre Tverrfaglig Innsats).

Rakkestad kommune jobber nå med å få en egen handlingsplan mot vold og overgrep. Første utgave av planen skal være klar i løpet av 2017.

Målet er å forebygge og komme tidligst mulig inn for å hjelpe volds- og overgrepsutsatte. Målgruppen er hele befolkningen, med ekstra fokus på forebyggingstiltak mot barn, ungdom og de med nedsatt funksjonsevne. Voksne, eldre og de som blir utsatt for æresrelatert vold og tvangsekteskap er også i målgruppen.

Bredt samarbeid

Alle helse- og omsorgstjenestene i kommunen er involvert i arbeidet med handlingsplanen, som er et resultat av lokalpolitisk engasjement og nasjonale føringer.

– Vi har etablert en arbeidsgruppe med enhetsledere og de som har spesialkompetanse innen vold og overgrep, sier Olaj.

Rakkestad kommune samarbeider med politi, det nyetablerte Barnehuset i Moss, Krise- og incestsenteret i Fredrikstad og Indre Østfold Krisesenteret på Mysen. Lensmannskontoret og Indre Østfold krisesenter er med i arbeidsgruppa er og deltar i utviklingsarbeidet. Regionalt kompetansesenter i vold og traumatisk stress (RVTS) bistår også med kompetanse inn i arbeidet.

– Visjonen er nulltoleranse mot vold og overgrep, sier Olaj.

Flere steder å få hjelp

– De som blir utsatt for vold og seksuelle overgrep vet ikke alltid hvor de skal henvende seg. I en sårbar situasjon er det ekstra vondt å stå alene. Har man en bekymring, eller en mistanke, strekk ut en hånd. Har man egentlig lov til å ikke bry seg som menneske? Det er bedre å ta feil enn å ikke gjøre noe, mener Olaj.

Den nye nettsiden dinutvei.no er utviklet som en nasjonal veiviser for vold og overgrep. Her får man hjelp, informasjon og kan stille spørsmål, også anonymt.

Lokalt kan man ta kontakt med politi, krisesenter, familiehjelpen i kommunen eller barnevernet.

– De som er utsatt for vold og overgrep skal ikke stå alene, men få hjelp og informasjon om sine rettigheter.

Undersøkelser viser at det er veldig ulikt hvordan folk definerer vold og seksuelle overgrep.

Brukes aktivt

Ved å lage en handlingsplan utvikles informasjon om hva man skal gjøre ved avdekking, hva vold og overgrep er, lovverk, hjelpetilbud, samarbeid og tiltak vi har i kommunen. Samtidig styrkes kompetansen innad i kommunen og samarbeidet med hjelpetjenestene forsterkes.

Alle enhetene skal få handlingskort for hva man skal gjøre ved mistanke og avdekking ved vold og overgrepssaker. Den ansatte som melder skal også føle seg trygg og bli tatt vare på i slike saker. Politiet og hjelpeapparatet tar over etter man har meldt bekymring.

– Vi lager en levende handlingsplan. Kunnskapen vi får skal implementeres underveis i enhetene. Sammen skaper vi handlingsplanen. Den skal ikke bli en blekke som legges i en skuff, men være et levende dokument som skal behandles politisk og revideres jevnlig, sier Olaj.

Tidlig inn

– Vi vil hjelpe folk. Mennesker kan få ødelagt livet sitt ved å leve med vold og overgrep, poengterer Katharina Ilona Olaj.

Det er viktig å komme tidlig inn med forebyggingstiltak allerede i barnehagene. Det er utviklet opplæringsprogram for barnehagene som lærer barn om grenser og kropp.

– De ansatte må lære seg hvilke tegn og symptomer de skal se etter. Alle ansatte må få kunnskap om risikofaktorene, sier enhetsleder av barnevernstjenesten Gunn Marit Hagelund.

Les også: – Ingen barnehager meldte inn bekymringsmeldinger

– Terskelen for å ringe barnevernstjenesten, krisesenteret eller politiet skal være lave for dem som har mistanke og for dem som jobber med de små og sårbare. Vi er veldig opptatt av å komme tidlig inn, tilføyer Haglund.

Familiehjelpen ved familiesenteret er ett av stedene man kan ta kontakt og drøfte ting eller få hjelp til å komme til rett instans. Familiehjelpen er åpen for alle og er sammensatt av fagpersoner innen psykisk helse, barnevern og helsestasjonen.

Les også: Indre Østfold Krisesenter med millionunderskudd

Les også: Brukte 28 millioner kroner på barnevern i Rakkestad