Ingen vil ha vindmøller i Fjella. Men noen er åpne for vindkraftverk andre steder i Rakkestad

De politiske partiene i Rakkestad er enige om at de ikke vil ha vindmøller i Fjella-områdene. Det som skiller partiene er om de mener andre områder i Rakkestad kan være aktuelle. Her er deres svar.