Vil teste ut ulike jaktformer på villsvin i Rakkestad

Flere millioner kroner er satt av for å bekjempe villsvinene. Metodene som skal brukes blir først testet ut i Rakkestad.