Se hvor kommunen skal grave nye vann- og kloakkledninger

Artikkelen er over 1 år gammel

Kommunen planlegger vann- og avløpsinvesteringer i Ørneveien, Bergenhus-området, Industriveien, Tranga og på Bodal avløpsrenseanlegg i løpet av 2019.