Alle har vann igjen på Holøsåsen - men trykket kan være litt dårligere

Litt over et døgn etter at vannlekkasjen på Holøsåsen ble oppdaget har alle husstandene fått igjen vannet.