Tone Helstad Glomsrud og Øyvind Eriksen var torsdag representert i Brussel da Rakkestad ungdomsskole mottok europeisk pris for sitt Ungt Entreprenørskaps-arbeid.

Tone Helstad Glomsrud og Øyvind Eriksen reiste til Brussel for å delta på lunsj i EU-parlamentet den 15. oktober, og mottok prisen fra Harald Nybølet, som er fast medlem for Norge i EU-parlamentet med fokus på utdanning, og Caroline Jenner CEO for JA Europe (Ungt Entreprenørskap Europa). Rakkestad ungdomsskole er kåret til denne prisen som et resultat av at skolen har jobbet systematisk med pedagogisk entreprenørskap siden slutten på 1990 tallet. Det er en skole som er tatt ut fra hver av de 11 land til prisen, og Rakkestad ungdomsskole har fått prisen som representant for Norge. Glomsrud og Eriksen deltok også på presentasjoner fra de 11 ulike landene og i diskusjoner rundt pedagogisk entreprenørskap i skolen.

– Vi opplevde at landene i Europa har veldig mye til felles i forhold til synet på utdanning, og utfordringene vi står foran i forhold til elevers læring for fremtidig utdanning og yrke, sier Glomsrud.

Rakkestad ungdomsskole deler denne prisen med alle lærere som jobber med pedagogisk entreprenørskap i Rakkestadskolen, Rakkestads politikere og kommunen som setter fokus på bruk av pedagogisk entreprenørskap i skolen, lokalt næringsliv og frivillige organisasjoner som stiller opp for skolen, og ikke minst alle elever og foresatte som har bidratt gjennom innsats og velvilje i forhold til arbeid som elevene gjør.