Disse har søkt på stillinger i nytt kommunalt tilbud til unge

En ny ungdomsklubb skal bidra i kampen mot ung ensomhet og utenforskap.