Svinesundbrua skal repareres – her kan det bli lange køer i sommer

Det svenske vegvesenet ber om forståelse for at det kan danne seg køer når arbeidet med å rehabilitere Svinesundbrua starter i slutten av juni. De fire neste årene vil sommertrafikken mellom Norge og Sverige bli påvirket av arbeidet.