(Fredriksstad Blad)

Arbeidene starter klokken 21.25 lørdag kveld og vil pågå helt frem til 07.15 søndag morgen.

NSB og Flytoget vil kjøre buss for togavganger som innstilles.

Det melder Bane Nor på sine nettsider.

Bane Nor stenger dermed Oslo S for å utføre omfattende kontroller av de tekniske anleggene. I tillegg skal det gjøres vdelikehold.

– Når de tekniske anleggene kontrolleres kan det ikke kjøres tog på Oslo S, opplyses det i meldingen.

Bane Nor beklager den ulempe dette medfører for de som reiser mellom Østfold og Oslo lørdag kveld og i morgentimene søndag.

Kontrollene som utføres i de 12 timene Oslo S er stengt vil redusere antall feil i anleggene som fører til forsinkelser i togtrafikken når mange reiser.