Slik kjører de militære kolonnene gjennom Rakkestad i dag

Artikkelen er over 1 år gammel
DEL

Feltøvelsen i Trident Juncture er ferdig. Det påvirker som kjent trafikkbildet i blant annet Rakkestad.

Her er Statens vegvesens pressemelding angående trafikken på torsdag – uthevet skrift viser kolonner som kjøres i vårt distrikt.

«Oversikt over planlagte militære kolonner og militær trafikk i øvingsområdene torsdag 15. november. [14.11.2018]

Militære kolonner:

 • 1 kolonne E6 Værnes – Røra, fv. 755 Røra – Ørland (ikke kjent hvilke andre fylkesveier som skal kjøres over Fosen) 06.30 – 10.39
 • 1 kolonne E6 Værnes – Tromsdal 07.30 – 08.50  
 • 1 kolonne E6 Værnes – Tromsdal 09.45 - 11.05
 • 1 kolonne E6 Ler – Fiborgtangen 10.15 – 12.15
 • 3 kolonner E6 Fiborgtangen – Hammernesodden 09.45 – 13.19
 • 1 kolonne E6 Fiborgtangen – Hammernesodden 14.00 – 16.04
 • 1 kolonne E6 Værnes – Fiborgtangen 11.15 – 11.59
 • 3 kolonner E6 Værnes – Fiborgtangen 13.00 – 15.14
 • 1 kolonne E6 Fiborgtangen – Rinnleiret 12.45 – 13.04
 • 1 kolonne E6 Fiborgtangen – Rinnleiret 15.45 – 16.04
 • 7 kolonner E6 Fiborgtangen – Rinnleiret 18.30 – 20.34
 • 2 kolonner E6 Rinnleiret – Fiborgtangen 08.45 – 09.49
 • 4 kolonner E6 Rinnleiret – Værnes 09.45 – 12.18
 • 2 kolonner E6 Værnes – Fiborgtangen 17.15 – 18.34
 • 5 kolonner fv. 30 Røros – Støren, E6 Støren – Fiborgtangen 13.30 – 19.36
 • 2 kolonner E6 Rinnleiret – Ler 06.45 – 09.12
 • 5 kolonner E6 Rinnleiret – Støren, fv. 30 Støren – Røros 07.30 – 13.56
 • 1 kolonne Ørland – Røra, E6 Røra – Værnes 12.30 – 16.39
 • 1 kolonne Ørland – Røra, E6 Røra – Værnes 08.30 – 14.35
 • 1 kolonne E6 Tromsdal – Værnes 12.35 – 13.55
 • 1 kolonne E6 Fiborgtangen – Værnes 13.30 – 14.14
 • 3 kolonner E6 Hammernesodden – Rinnleiret 13.15 – 15.59
 • 2 kolonner E6 Fiborgtangen – Værnes 15.00 – 16.14
 • 4 kolonner E6 Ler – Leinstrand, E39 Leinstrand – Orkanger 08.00 – 11.21
 • 1 kolonne E39 Orkanger – Leinstrand, E6 Leinstrand – Rinnleiret 12.45 – 15.14
 • 10 kolonner rv. 3 Rena – Kolomoen, E6 Kolomoen – Årum, rv. 111 Årum – Fredrikstad 06.30 – 16.34
 • 3 kolonner rv. 3 Rena – Kolomoen, E6 Kolomoen – Årum, rv. 111 Årum – Fredrikstad 14.30 – 21.14
 • 2 kolonner rv. 111 Fredrikstad – Årum, E6 Årum – Kolomoen, rv. 3 Kolomoen – Rena 21.45 – 02.45
 • 3 kolonner rv. 3 Rena – Kolomoen, E6 Kolomoen – Vinterbro, E18 Vinterbro – Holstadkrysset, fv. 152 Holstadkrysset – Korsegården, E6 Korsegården – Årum, rv. 111 Årum – Fredrikstad 06.30 – 15.12
 • 1 kolonne rv. 3 Rena – Kolomoen, E6 Kolomoen – Vinterbro, E18 Vinterbro – Holstadkrysset, fv. 152 Holstadkrysset – Korsegården, E6 Korsegården – Årum, rv. 111 Årum – Fredrikstad 16.00 – 21.42
 • 4 kolonner rv. 111 Fredrikstad – Årum, E6 Årum – Korsegården, fv. 152 Korsegården – Holstadkrysset, E18 Holstadkrysset – Vinterbro, E6 Vinterbro - Kolomoen, rv. 3 Kolomoen – Rena 16.20 – 21.28
 • 17 kolonner rv. 3 Rena – Kolomoen, E6 Kolomoen – Rygge 18.40 – 06.49 (fredag morgen)
 • 1 kolonne E6 Sessvollmoen – Kolomoen, rv. 3/25 Kolomoen – Elverum 09.00 – 09.42
 • 3 kolonner E6 Sessvollmoen – Lillestrøm, rv. 22 Lillestrøm – Rakkestad, rv. 111 Rakkestad – Fredrikstad 13.20 – 17.06
 • 1 kolonne E6 Sessvollmoen – Lillestrøm, rv. 22 Lillestrøm – Rakkestad, rv. 111 Rakkestad – Fredrikstad 16.30 – 19.36
 • 2 kolonner rv. 111 Fredrikstad – Rakkestad, rv. 22 Rakkestad – Lillestrøm, E6 Lillestrøm – Sessvollmoen 21.00 – 00.36
 • 1 kolonne E6 Sessvollmoen - Vinterbro, E18 Vinterbro – Holstadkrysset, fv. 152 Holstadkrysset – Korsegården, E6 Korsegården – Årum, rv. 111 Årum – Fredrikstad 12.30 – 15.23
 • 1 kolonne E6 Sessvollmoen - Vinterbro, E18 Vinterbro – Holstadkrysset, fv. 152 Holstadkrysset – Korsegården, E6 Korsegården – Årum, rv. 111 Årum – Fredrikstad 19.00 – 21.53
 • 2 kolonner E6 Sessvollmoen – Kolomoen, rv. 3 Kolomoen – Rena 12.00 – 15.01

Der hvor det er flere kolonner angir første klokkeslett start første kolonne, siste klokkeslett angir ankomst siste kolonne.

Oversikten er basert på siste informasjon frigitt av Forsvaret. Statens vegvesen tar forbehold om endringer. Militære kolonner har et annet kjøremønster enn øvrig trafikk. En kolonne kan bestå av inntil tolv kjøretøy, og farten kan være lavere enn tillatt hastighet. Statens vegvesen ber trafikantene være ekstra oppmerksom og vise hensyn, og beregne litt ekstra kjøretid på de aktuelle veiene, i de aktuelle tidsrommene.

Trafikk i øvingsområdene

Feltøvelsen under Trident Juncture er ferdig. De neste dagene vil det være mye militær trafikk fra øvingsområdene og tilbake til oppsamlingsområdene. Deretter skal personell, materiell og kjøretøy transporteres ut av landet på de samme vegene og på samme måte som det kom inn – i militære kolonner. Forskjellen fra inn-transporten er at ut-transporten skal skje på kortere tid. Det må forventes forsinkelser, og i perioder store forsinkelser, på det aktuelle vegnettet ut november måned som følge av dette. Statens vegvesen anbefaler at man velger E6 Gudbrandsdalen fram til 15. november dersom man skal kjøre Oslo – Trondheim.»

Artikkeltags